.

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN                       Ấy chớ làm thế cháu ơi !
                 Nó là toàn bộ sự đời biết không ?
                     Nó là nòi giống tiên rồng ,
               Nó là dòng máu lạc hồng rõ chưa ?
                     Phải đâu là mẩu mọc thừa ,
              Mà toan tính cắt liều chưa hỡi trời !
                     Thú vui bậc nhất trên đời ,
              Cháu còn bé bỏng nên hơi dại khờ .
                      Lớn lên cháu mới rõ cơ ,
             Không trao đổi hết bây giờ được đâu .
                     Chỉ cần nhớ kỹ một câu :
           Xẻo đi đời cháu nhuộm sầu trăm năm ...