.

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

QUAN THAM ĐI LỄ CHÙA
Quan tham đi lễ hội chùa ,
Thường vào cái dịp tết vừa mới qua .
Của nhà đâu dễ bỏ ra ,
Từ A đến Z dễ là quỹ công .
Lương quan hàng tháng đóng khung ,
Nên năng đi lễ cầu mong lậu nhiều .
Xem ra mới thấy quan liều ,
Dám nhờ phật giúp đỡ điều vô lương .
Giúp quan vòi vĩnh dân thường ,
Giúp quan bòn rút nhiễu nhương dễ dàng .
Để cho Lắm bạc nhiều vàng ,
Để cho gia cảnh giàu sang giữa đời .
Thế là chuyện đã rõ rồi :
Lòng tham vô đáy chính nơi công quyền .
Phật luôn nâng đỡ người hiền ,
Chứ đâu phù hộ kẻ phiền nhiễu dân .
Đừng làm cho phật bận tâm .
Có anh minh mới được dân tôn thờ .

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Đất nước thời nay lắm quan tài ,
Luật phán nghe thường ngược lỗ tai ,
Mười điều hành xử sai chín rưỡi ,
Đầu rỗng két đầy hết mức oai .PHẦN GHÉP ẢNH BẠN BÈ