.

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

GIỌNG VẨN VƠ

           

 Điếc thì có sợ súng đâu ,
Thong manh chẳng ngại vượt cầu cheo leo .
Xin ăn đâu sợ tiếng nghèo ,
Ca ve chẳng ngại kẻ theo tán mình .
Ngợm thì đâu sợ người khinh ,
Chức mua đâu sợ dân tình mỉa mai .
Thời nay quá lắm "quan tài ",
Học hành ấm ớ vẫn hai ba bằng .
Tờ đô mà biết nói năng ,
Thì quan tiến sĩ hàm răng chẳng còn .
Học vị già - kiến thức non ,
Giang sơn xã tắc hỏi còn ra sao .
Bán mua mua bán ầm ào ,
Ghế quan giỏi lách đô vào chức ra .
Trăm năm trong cõi gian tà ,
Đời trôi man mác biết là về mô .


Chút thư giãn ...