.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

VUI CÙNG BÓNG ĐÁ WORLD CUP 2014
                Bốn năm mới có một lần ,
Cuộc đời biết được mấy lần bốn năm .
Đêm khuya chẳng thể đi nằm ,
Màn hình mắt cứ đăm đăm hướng vào .
Đối phương luôn cảnh giác cao ,
Nên toan tính chuyện đưa vào dễ đâu .
Những đường lật bóng cầu âu ,
Để tiền đạo cắm dùng đầu tấn công .
Nhưng rồi mãi cứ 0 - 0 ,
Chỉ khi vào mới sướng lồng lộn lên .
Đôi chân vùng vẫy hai bên ,
Làm cho cuộc chiến trở lên khôn lường .
Càng nhìn chiếu dưới càng thương ,
Chiếu trên phần thắng luôn cương quyết dành .
Quy luật cuộc chiến đá banh :
Yếu trong chống đỡ cam đành chịu thua .
Đam mê tới mức dư thừa ,
Mệt nhưng chẳng dễ dàng chừa thức đêm .