.

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

TÌNH CHÍ PHÈO THỊ NỞ


                         Chỉ muốn em thật lòng như Thị Nở ,
                        Yêu hết mình chẳng nỡ sự mưu toan ,
                  Vườn chuối thôi đâu cần chiếu giường màn ,
                     Nhưng ngây ngất ngập tràn đâu có thiếu ,
                     Rốt cuộc rồi chàng Chí Phèo cũng hiểu :
                     Ngoài rượu rồi vẫn thiếu thú bản năng ,
                        Tình nhân ơi xin hỏi một câu rằng :
                      Sao đất mình không bằng làng Vũ Đại ?
                       Bát cháo hành làm Chí Phèo nhớ mãi ,
                          Hoang dã mà tình lại quá nên thơ .