.

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

HOAN HÔ ...                                  Sáu ba năm đã qua rồi ,
                         Nhưng còn in đậm một thời vẻ vang .
                             Điện Biên ... Pháp kéo cờ hàng ,
                      Bắt sống Đờ Cát bàng hoàng hành tinh .
                               Xin hoan hô bác Phan Đình ...
                   Giót đầu nát bét nhưng mình vẫn nguyên .
                          Hoan hô bác Tô Vĩnh Diên ( Diện )
                     Nát thân chèn pháo vẫn nguyên bộ đầu .
                                Hoan hô bác La Văn Cầu ,
                       Tay tuy bị cụt nhưng đầu vẫn nguyên .
                               Hoan hô chiến sĩ Điện Biên ...
                          Phủ ta đã viết nên thiên sử vàng .
                          Chôn vùi giọng điệu ngoại bang :
                        Pháp sang bảo hộ A Nam thôi mà .
                               Chắc chả còn lần thứ 3 ,
                    Viễn chinh đại Pháp sang ta xưng hùng .
                           Đành rằng là chiến công chung ,
                    Quên sao dễ , bậc đại hùng Võ Nguyên ...
                             Giáp chỉ huy trận Điện Biên ...
                      Phủ dành thắng lợi nên thiên sử hùng .
                             Giang sơn một dải vẫy vùng ,
                   Càng trông càng đẹp vô cùng hôm nay .
                             Nước non là nước non này ,
                        Sao vàng cờ đỏ tung bay giữa trời ...