.

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

TRUYỆN ÁI TÌNHTRUYỆN ÁI TÌNH

Ái tình đâu có chuyện mượn vay ,
Mượn vay chẳng được vụng trộm ngay .
Cơm đã ngán rồi đi săn phở ,
Nếu khó vụng đêm ắt vụng ngày .

Tự nhiên chồng về hay nịnh vợ ,
Coi chừng chung thủy chớm đổi thay .
Tự nhiên vợ về hay phá bĩnh ,
Coi chừng dấu hiệu bướm tập bay .Ra đường thấy cánh hoa rơi ,
Hai tay nâng lấy cũ người mới ta .
Vợ là cơm nguội trong nhà ,
Nhưng là đại tiệc thằng cha láng giềng .
Nên tình ái dễ ngả nghiêng ,
Không cao lý trí lăn chiêng có ngày .
Thời xưa cho chí thời nay ,
Mấy ai dám cất tiếng vay mượn tình .