.

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

HOAN HÔ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN ...Sáu hai năm đã qua rồi ,
Nhưng còn in đậm một thời vẻ vang .
Điện Biên Pháp kéo cờ hàng ,
Bắt sống Đờ Cát bàng hoàng hành tinh .
Xin hoan hô bác Phan Đình 
Giót đầu nát bét nhưng mình vẫn nguyên .
Hoan hô bác Tô Vĩnh Diên ( Diện )
Nát thân chèn pháo vẫn nguyên bộ đầu .
Hoan hô bác La Văn Cầu
Tay tuy bị cụt nhưng đầu vẫn nguyên .
Hoan hô chiến sĩ Điên Biên
Phủ ta đã viết nên thiên sử vàng .


                                 GHÉP ẢNH BẠN BÈ

                       Trang ảnh tĩnh


                                   Trang ảnh độngThứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

TÌM ĐƯỜNG CÒ BAYTÌM ĐƯỜNG CÒ BAY

 M ốc công nghiệp hóa định rồi ( 2020 ) ,
Đáng lo chất xám cứ trôi giạt hoài .

  Chất xám ở óc người tài , 

" Chiêu hiền đãi sĩ " cái bài ấy đâu ?
  Ngữ ngôn ra rả : làm giàu ,
 Nhưng người tài cứ sang bầu trời tây .
  Giàu sao được ở luống cày ,

  Giàu sao được ở đôi tay vụng nghề .
  Công nghệ thì quá bết bê , 

Làm giầu theo kiểu làm thuê - nực cười .
  Mình được một họ được mười ,

Dần xa khoảng cách cuộc chơi khôn lường .
Đất thơm cò lại chẳng vương ,
Đất thơm cò lại tìm đường cò bay .
Chiêu hiền đãi sĩ - quá hay ,
Nhưng không hợp với thời này lạ chưa !
Bao giờ cho đến ngày xưa ,
Để hiền sĩ khỏi "bơ vơ " xứ người .
Chuyện non chuyện nước chuyện đời ,
Thơ thơ thẩn thẩn đôi lời thẩn thơ .
Nói ra thì sợ lắm cơ ,
Xin ban cho cái chuyện L được không ? 

GHÉP ẢNH BẠN BÈ :
 
Trang ảnh tĩnh


Trang ảnh động