.

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

GHÉP ẢNH BẠN BÈVăn chương vốn cạn kiệt rồi ,
Đành chôm ảnh bạn về ngồi ghép chơi .
Kỹ năng dẫu chửa tuyệt vời ,
Vẫn mong các bạn qua chơi ngó ngàng ...

TRANG ẢNH TĨNH 


TRANG ẢNH ĐỘNG