.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

CẦU DUYÊN QUAN HỌ                                Yêu nhau đâu tiếc thứ gì ,
                       Nhẫn trao ... dối mẹ : rơi khi qua cầu .
                               Yêu nhau nào tiếc gì đâu ,
                        Áo trao ... dối mẹ : qua cầu gió bay .
                              Ăn gừng mới biết gừng cay ,
                       Nghe câu quan họ mới say đắm tình .
                                 Ai về xứ sở Bắc Ninh ,
                     Xin mua giúp nhé ! Chút tình mây trôi .
                                Bèo giạt thì có đây rồi ,
                     Nhưng đang mắc cạn chờ hồi đổ mưa .
                            Sông Cầu nước chảy lơ thơ ,
                    Trầu têm cánh phượng tôi chờ đợi đây .
                            Không trao nhau được tận tay ,
                      Cứ đưa cho gió nhờ mây chuyển về .

                            Hương đồng gió nội chân quê ,
                     Thương nhau nhớ gửi trầu về cho nhau . 
                                  

                       GHÉP ẢNH BẠN BÈ

                       TRANG ẢNH ĐỘNG