.

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

CHÙM THƠ VÔ ĐỀ
        Bạn tôi nó bảo mày ngẩn ngơ ,
           Chỉ mê mết chuyện sáng tác thơ ,
           Bạc tiền chẳng chịu đi săn kiếm ,
           Cam phận cảnh nghèo thấy ngán chưa !
 
          Tôi trả lời rằng : Tao đếch ngán ,
          Mày mê tiền tao lại thích thơ ,
          Nếu như ngộ nhận tiền là nhất ,
          Thì đích thực mày : Gã ngẩn ngơ .     
  
PHẦN GHÉP ẢNH BẠN BÈ :

Trang ảnh tĩnh